Our Blog

Our Latest News & Events around Mykonos

Ένταξη πράξης με κωδικό «ΝΑΙΕ2-0152477» στη Δράση «Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Αφίσα ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01:
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων »

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α:
«Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών
και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»


Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ107/4630

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 30.06.2021, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.03.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής, σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αίτηση της ατομικής εταιρείας "Δήμητρα Νικ. Ασημομύτη" με κωδικό «ΝΑΙΕ2-0152477» που κατατέθηκε στην εν θέματι Δράση, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με συνολικό κόστος πράξης «9.981,95 €» και αναλογούσα δημόσια δαπάνη «9.981,95 €».

Share: