Ενημέρωση λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Ενημέρωση λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Δημοσίευση αφίσας βάσει της Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 134/16-6-2020

Read more

Yummy Pedals' Hygiene Protocol for the COVID-19 pandemic

At Yummy Pedals we apply a strict health protocol to protect our visitors and employees from the COVID-19 virus.

Read more
Yummy Pedals earns the Trip Advisor's Certificate Of Excellence (again)!

Yummy Pedals earns the Trip Advisor's Certificate Of Excellence (again)!

We did it again! Yummy pedals got excellent 5/5 ratings at Trip Advisor for the year 2019! Thank you all for your love and support!

Read more
Mykonos brought to light

Mykonos brought to light

Mykonos is not only parties and long nights. Many interesting places and traditions are waiting for you to visit and discover!

Read more
Enjoy Ljubljana on two wheels

Enjoy Ljubljana on two wheels

On one hand there are the crazy Balkans... On the other hand there is the calmness of Slovenia and the best to enjoy its capital Ljubljana is on a bike!

Read more